Amarnath Kamath Dr. Roshan G Shahani
Alamelu Subramaniam Ramu Narayan
Amarnath Kamath & Associates Ramaben Vaidya
Abhilasha Ravindra Aher
Dr. Alejandra Alvarez R Chudamani
Atul Kasbekar R Kay & Co.
Dr. C  S Lakshmi R. D. Maluste
C S Manohar Riyaz Komu
Castrol India Limited Smita Bharati
Chetna Dhruv Shekhar Sen
Chhaya Datar Shweta Sen
C R Ashok Sat Pal Khattar
Cyrus Guzder Dr. Shefali Pandey
Chhaya Momaya Shubhada
Deepa Kamath Surya Golds Pvt Ltd
Dr. Divya Pandey Sheetal
De facto Architectural Solutions Pvt.Ltd., Subhadra Patwa
Gujarat Research Society Sharad Mathur
Govind Shahani Streamline
Gayatri Reddy Sania
Dr. Geraldine forbes Singh Foundation
Hemu Upadhyay Srinivasan
Prof. Haward Spodeck Setu Trust
Highlights Films Dr. Shukla Bardhan
Irina Saakian Shashi Lata Chariatable Trust
Jerry Pinto Dr. Sunil Doshi
Jai Mohanlal Daga Mr. Sunil Alagh
Jaya Bachahan Sunhil Sippy
Krishna Sarbhadhikary Sunil Gautam
Kiran Sinha Tuhin Chowdhury
Krishna Mathur Tulasi Venugopal
Kunjalatha Shah Tarana Khubchadani
K Thiagarajan TISS
K S Padmanabhan Teesta Setalvad
Kaushik Gopal Dr. Usha Thakkar
Lena D’Souza Dr. Unna Chokkalingam
Lalitha Iyer Vijaya Dass
Lakshmi Nair  Veena Gupta
Dr. Maithreyi Krishnaraj V Anantha
M Shanti Vidya Vasania
Mithra Venkatraj Vikas Aadhyanan Kendra
Mahila Vibhag Vemala Raja
Mani Kaul Dr. Veena Poonacha
Manmohan shetty Xavier Institute of Communication
Minal Bajaj Dr. Neera Desai
Miran Shah Nandan Kamath
Minal Vazirani Nitya & Srinivasan
Mukeeta Jhaveri Nirmala Lakshman
Mihir Desai Pheroza Godrej
Mata Polymers Pvt.Ltd